ยื่นคำร้อง ขอวีซ่าเพื่อผ่านเข้าประเทศ

     

 

     รับ ทำวีซ่าท่องเที่ยว และ เป็นตัวกลางในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว กับสถานฑูตแต่ละประเทศ ให้กับผู้ที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยว แต่ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะติดต่อกับสถานฑูตเพื่อขอวีซ่า ซึ่งมีหลายขั้นตอน และยุ่งยากในการจัดเตรียมเอกสาร 

โดยมีทีมงานมืออาชีพ ให้บริการ ทำวีซ่าท่องเที่ยว ดำเนินการทุกอย่างให้พร้อมสรรพ จัดเตรียมเอกสาร แนะนำขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้การยื่นวีซ่ากับสถานฑูตง่ายขึ้น ในราคาย่อมเยา 

นอกจากนี้ ยังบริการข้อมูลการทำวีซ่าท่องเที่ยว อย่างครบถ้วน สำหรับผู้ที่กำลังต้องการข้อมูลในการ ทำวีซ่าท่องเที่ยว เรารวบรวมเอาข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์เอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอกสารต่างๆ ที่ ผู้เดินทางต้องการ ทำวีซ่าท่องเที่ยว จำเป็นต้องเตรียม ที่ตั้งของสถานฑูต ช่วงวัน-เวลาในการยื่นวีซ่า ข้อแนะนำต่างๆ และ แบบฟอร์มในการขอวีซ่าท่องเที่ยว ของประเทศต่างๆ 

ติดต่อขอรายละเอียด

ประเทศที่ต้องการ* :
กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่
ประเภทวีซ่า* :  วีซ่าท่องเที่ยว   วีซ่าธุรกิจ
 อื่น ๆ โปรดระบุ 
ชื่อ-นามสกุล* :
อีเมล์* :
เบอร์ติดต่อกลับ* :
Passport Number* :
วันที่เดินทาง :
 
 

ทัวร์ที่น่าสนใจ