มหัศจรรย์ Myanmar 5 บูชาสถาน 5D4N


ดาวน์โหลดเอกสารโปรแกรม


Tour Code : BTM_BT-MMR08

ไฮไลท์และประสบการณ์เด่น :

วันที่ 1  กรุงเทพฯ ย่างกุ้ง หงสาวดี  พระธาตุมุเตา พระราชวังบเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน

วันที่  พระธาตุอินทร์แขวน พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์ไจ๊ปุ่น หงสาวดี ย่างกุ้ง พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ  มหาเจดีย์ชเวดากอง

วันที่ ย่างกุ้ง พุกาม วัดเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล วัดสัญพัญญู วิหารธรรมยันจี จุดชมวิวทุ่งทะเลเจดีย์ โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น 

วันที่  พุกาม มัณฑะเลย์ พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสด มิงกุน หมู่บ้านมิงกุน ล่องแม่น้ำอิระวดี ระฆังมิงกุน

วันที่ 5  ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี อมรปุระ วัดมหากันดายงค์ สะพานไม้อูเบ็ง กรุงเทพฯ สถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งช้อปปิ้ง :

มหัศจรรย์ Myanmar 5 บูชาสถาน 5D4

- พระมหามัยมุนี เมืองมัณฑเลย์
- มหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง
- มหาเจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม
- เจดีย์ชเวมอดอร์ เมืองหงสาวดี
- พระธาตุอินทร์แขวน เมืองไจก์โถ่อาหารเด่น :

อาหารภัตตาคาร  ช่วงเวลาเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ พักคู่ ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
26 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 6321,900 บาท26,900 บาทจอง
02 เม.ย. 63 - 06 เม.ย. 6322,900 บาท27,900 บาทจอง
10 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 6323,900 บาท28,900 บาทจอง
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 6323,900 บาท28,900 บาทจอง
30 เม.ย. 63 - 04 พ.ค. 6323,900 บาท28,900 บาทจอง
28 พ.ค. 63 - 01 มิ.ย. 6321,900 บาท26,900 บาทจอง
25 มิ.ย. 63 - 29 มิ.ย. 6321,900 บาท26,900 บาทจอง

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ