เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส 7 วัน EK


ดาวน์โหลดเอกสารโปรแกรม


Tour Code : BHTWCN_WEK0407A

ไฮไลท์และประสบการณ์เด่น :

วันที่ 1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดูไบ

วันที่ 2  ดูไบ  อัมสเตอร์ดัม  ล่องเรือหลังคากระจก ดามส์สแควร์

วันที่ 3  อัมสเตอร์ดัม  หมู่บ้านกีธูร์น โวเลนดัม  ซานส์สคันส์

วันที่ 4  อัมสเตอร์ดัม  แอนต์เวิร์ป  บรัสเซล  อะโตเมี่ยม จัตุรัสกรองด์ปลาซ แมเนเกนพิส

วันที่ 5  บรัสเซลส์ ปารีส มองมาร์ต  ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ 

วันที่ 6  ปารีส  City Tour DUTY FREE ห้างลาฟาแยต กรุงเทพฯ   สถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งช้อปปิ้ง :

เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส 7 D EK

- อัมเตอร์ดัม 
- ล่องเรือหลังคากะจก
- ดามส์สแควร์
- หมู่บ้านกีธูร์น
- โวเลนดัม
- ซานส์สคันส์
- แอนต์เวิร์ป
- บรัสเซล
- อะโตเมี่ยม
- จัตุรัสกรองด์
- ปลาซ
- แมเนเกนพิส
- ปารีส
- พระราชวังแวร์ซายนน์
- ล่องเรือแม่น้ำแซนน์
- Duty Free
- ห้างลาฟาแยตอาหารเด่น :

อาหารภัตตาคาร  ช่วงเวลาเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ พักคู่ ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
24 ก.พ. 63 - 01 มี.ค. 6343,900 บาท58,400 บาทจอง
28 ก.พ. 63 - 05 มี.ค. 6343,900 บาท58,400 บาทจอง
06 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 6343,900 บาท58,400 บาทจอง
09 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 6343,900 บาท58,400 บาทจอง
13 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 6343,900 บาท58,400 บาทจอง
16 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 6343,900 บาท58,400 บาทจอง
20 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 6343,900 บาท58,400 บาทจอง

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ