ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 7D4N


ดาวน์โหลดเอกสารโปรแกรม


Tour Code : BHTWCN_WQR0207V

ไฮไลท์และประสบการณ์เด่น :
วันที่ 1    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
วันที่ 2    โดฮา เวียนนา ฮัลสตัทท์ เชสกี คุมลอฟ เชสกี บูเดอโจวิช 
วันที่ 3    เชสกี บูเดอโจวิช ปร๊าก ปราสาทปร๊าก มหาวิหารเซนต์วิตัส สะพานชาร์ล
วันที่ 4    ปร๊าก บราติสลาวา ปราสาทบราติสลาวา บูดาเปสต์  ฮีโร่สแควร์
วันที่ 5    บูดาเปสต์ คาสเซิลฮิลล์ Outlet Parndorf 
วันที่ 6    บราติสลาวา  เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ ถนนคาร์ทเนอร์ โบสถ์เซนต์สตีเฟน
วันที่ 7    สุวรรณภูมิ 


สถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งช้อปปิ้ง :
ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 7D4N

- เวียนนา ฮัลสตัทท์ เชสกี้คุมลอฟ เชสกี้ บูเดอโจวิช
- ปร๊าก ปราสาทปร๊าก
- มหาวิหารเซนต์วิตัส
- สะพานชาร์ลส์

- บราติสลาวา ปราสามบราติสลาวา
- บูดาเปสต์ ฮีโร่แสควร์ คาสเซิ่ลฮิลล์
- Outlet Parndorf
- พระราชวังชินบรุนน์
- ถนนคาร์ทเนอร์
- โบสถ์เซนต์สตีเฟนอาหารเด่น :
อาหารภัตตาคาร


  ช่วงเวลาเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ พักคู่ ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
20 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 6337,900 บาท51,800 บาทจอง
10 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 6337,900 บาท51,800 บาทจอง
17 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 6337,900 บาท51,800 บาทจอง
19 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 6337,900 บาท51,800 บาทจอง
21 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 6337,900 บาท51,800 บาทจอง
24 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 6337,900 บาท51,800 บาทจอง
26 มี.ค. 63 - 01 เม.ย. 6337,900 บาท51,800 บาทจอง
28 มี.ค. 63 - 03 เม.ย. 6337,900 บาท51,800 บาทจอง

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ